Zlín Film Festival

Pořádání filmových festivalů ve Zlíně má velice dlouhou tradici. Ten první se zde totiž konal již v letech 1940 a 1941, byly to takzvané Filmové žně. Ačkoliv roli nejdůležitější tuzemské filmové přehlídky přebral v poválečných letech nově založený festival v Mariánských Lázních, respektive Karlových Varech, byly ve Zlíně položeny základy další filmové přehlídky, a to Filmového festivalu pracujících, který se však v budoucnu přestal koncentrovat na jediné místo konání a rozšířil se do desítek dalších měst v Československu. Od roku 1961 se pak počítá historie dnešního zlínského festivalu filmů pro děti a mládež.

Posláním Zlín Film festivalu je prezentace současného světového filmu pro děti a mládež v ČR a jeho konfrontace s tuzemskou filmovou tvorbou pro mladé publikum. Důležitým aspektem festivalu je snaha mladé diváky nejen bavit a přinášet jim radost, ale také je prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění. Festival nabízí prostor pro prezentaci profesionálních i studentských děl. Je rovněž otevřenou platformou pro odborné semináře, diskuse a workshopy, jejichž cílem je podpora, rozvoj, inspirace, srovnávání a reflexe nejmodernějších trendů ve filmové tvorbě pro děti a mládež. Zatímco soutěžní filmy pro děti mají především kvalitně bavit, v sekcích věnovaných mládeži a v evropských debutech je prostor věnován problematice mladého člověka v různých životních situacích. Jejich smyslem je poznávání, reflexe současného světa mladých lidí, nacházení sama sebe. Krátké animované filmy do 15 minut jsou rovněž zaměřeny na děti a prezentují současné trendy v celosvětové animované tvorbě. Bude se nadále rozvíjet soutěžní sekce studentských filmů Zlínský pes.

Mimo soutěž otevírá festival také další sekce. V sekci Panorama jsou uváděny filmy oceněné na jiných festivalech, sekce Noční horizonty se věnuje kontroverzním či provokativním tématům. Každoročně je také připravována nesoutěžní sekce, zaměřená na jednu konkrétní národní kinematografii, která je určující pro celý festivalový program, neboť ovlivňuje i obsazení porot či směřování doprovodných programů.

Organizace: FILMFEST, s.r.o.
Rozsah: celostátní, zahraniční
Typ projektu: festival
Cílová skupina: děti a mládež, široká veřejnost, odborná veřejnost

Web: www.zlinfest.cz

Kontakt:
festival@zlinfest.cz
+420 577 592 275