Komentovaná literatura

Na této stránce přinášíme unikátní přehled komentované bibliografie publikací, které se věnují filmové a audiovizuální výchově. Přehled knih je popsán krátkými anotacemi zástupců NFA a Free Cinema a nabízí tak možnost seznámit se v rychlosti s obsahem jednotlivých publikací v mnoha světových jazycích. Komentovaná literatura je určena především zájemcům o rešerše v pedagogických a filmovědných disciplínách.

 • Pohyblivé obrázky. Jak funguje projektor, televize a filmová kamera

  (Radek Chajda, 2011)
  Vydavatel
  Brno: Computer Press

  Kniha z dílny popularizátora fyziky Radka Chajdy je velmi praktickým průvodcem základními principy audiovizuálních záznamových a projekčních technologií. Dozvíme se nejen, jak funguje lidské oko a minimum z dějin zobrazovací technologie a české kinematografie, ale také to, jak vyrobit jednoduché optické hračky. Specialitou publikace je plynulý přechod od tématu klasické filmové technologie k základům televizního (elektronického) záznamu a přenosu. Knihu lze díky čtivému a srozumitelnému stylu a praktickým pasážím doporučit také jako výukovou pomůcku, a to nejenom filmové/audiovizuální výchovy, ale i třeba do hodin fyziky.

  (Tereza Cz Dvořáková)

 • Vom Kino lernen. Internationale Perspektive der Filmvermittlung

  (Bettina Henzler, Winfried Pauleit, Christine Rüffert, Karl-Heinz Schmid, Alfred Tews (eds.), 2010, německy)
  Vydavatel
  Berlin: Bertz + Fischer

  Ambiciózně koncipovaný sborník otevírá čtyři hlavní témata: historii filmové výchovy, film jako formativní médium, filmově výchova práce pro děti a mládež a využití filmů ve filmově-výchovné a kurátorské praxi.

  Historické studie se zaměřují na dějiny filmové výchovy v Evropě a také ve Spojených státech amerických. Velmi nosný je oddíl věnovaný formativnosti filmu, jenž obsahuje také teoreticky zaměřené texty vč. studie Alaina Bergaly a Bettiny Henzler. Třetí oddíl představuje konkrétní práci významných evropských institucí – British Film Institut, Cinemathèque française a Österreichisches Filmmuseum Wien – i jednotlivých projektů – Cinema en curs a Die KurzFilmSchule – na poli filmové výchovy.

  Poslední oddíl se zabývá konkrétní pedagogickou prací s konkrétními filmy – kupř. Vrah mezi námi Fritze Langa, nebo příklady filmů tzv. Berlínské školy, které umožňují hlubší identifikaci dospívajících diváků s postavami: Innere Sicherheit Christiana Petzolda, Plätze in Städten. Kniha je doplněna kompaktním diskem s anglickou verzí sborníku Learning from the Cinema. International Perspectives on Film Education, který kromě samotných studií obsahuje také filmové ukázky.

  (Tereza Czesany Dvořáková)