Cena Borise Jachnina

Cenu Borise Jachnina uděluje Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu od roku 2019. Cena nese jméno dramaturga, pedagoga, filmového historika a publicisty Borise Jachnina (1932 – 2011), který své životní úsilí zasvětil rozvoji filmové kultury mezi dětmi, mládeží, studenty a pedagogy. Již v době studií se dokázal plně orientovat v oboru na evropské úrovni a jeho publikace Filmová estetická výchova patří dodnes k inspirativním pokusům o plnou integraci filmové výchovy do českých škol. 

Cena je udělována jednou ročně za předchozí kalendářní rok při příležitosti festivalu České vize. Oznámení výsledků probíhá na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Cena Borise Jachnina je udělována ve dvou kategoriích:

  • Cena za dlouhodobý přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy
  • Cena za pedagogické působení

Cena je udělována osobnostem nebo organizacím, které se zasloužily svými aktivitami, výukou, publikační či přednáškovou činností o propagaci a rozšíření filmové, audiovizuální, případně i mediální výchovy na školách či v rámci volnočasových aktivit. 

Nominace na držitele ceny mohou provádět všichni registrovaní členové ASFAV (jednotlivci i organizace). Držitele Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy vybírá výbor Asociace, Cenu za pedagogické působení vybírá odborná komise složená ze tří členů Asociace a jmenovaná výborem.

Držitelé cen v roce 2021

Cena za dlouhodobý přínos oboru

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Tereza Czesany Dvořáková se věnuje rozvoji oboru filmové a audiovizuální výchovy již řadu let. O zásadní změny se zasloužila již během svého působení v Národním filmovém archivu, od roku 2017 se stala předsedkyní nově vzniklé Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Práci v oboru se věnuje také jako autorka studií (Mapování oboru FAV na školách), konzultantka, lektorka a metodička (CinEd) i jako autorka popularizačních knih (Jak vznikl film, Jak se dělá film, Co byla a co je televize). Dlouhodobě spolupracuje s ASFAV na dílčích projektech a je aktivní členkou spolku.

Cena byla udělena v rámci zakončení festivalu České vize v Ústí nad Orlicí dne 20. června 2021.

Cena Borise Jachnina za pedagogický přínos

Mgr. Jaroslav Cinkl (Základní škola Blansko)

Mgr. Jaroslav Cinkl vedl jako učitel na ZŠ Blansko řadu let filmový kroužek a v minulosti se podílel na vedení národní filmové přehlídky tvorby žáků a studentů Zlaté Slunce.

Cena bude udělena v rámci konference Kino za školou ve Zlíně dne 12. září 2021.

Držitelé cen v roce 2020

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti filmové/audiovizuální výchovy:

Prof. Mgr. Rudolf Adler

Držitelem druhé ceny Borise Jachnina za dlouhodobý přínos se stal prof. Rudolf Adler, dlouholetý pedagog FAMU, spolupracovník Centra pro podporu uměleckých aktivit – Impuls v Hradci Králové. Prof. Adler přispěl k autonomii oboru přípravou obsahu vzdělávacího oboru Filmová/audiovizuální výchova, ale také řadou metodických a historických textů a výukových materiálů.

Cena byla předána v rámci zakončení festivalu České vize v Ústí nad Orlicí dne 20. června 2021.

Cena za pedagogické působení:

Mgr. Petra Peštová (ZUŠ Jana Jakuba Ryby, Rožmitál pod Třemšínem)

Zvláštní uznání za pedagogické působení:

Mgr. Alena Pěkná (Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského, Praha)

Obě ceny byly předány v rámci zakončení festivalu České vize v Ústí nad Orlicí dne 20. června 2021.

Držitelé cen v roce 2019

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti filmové/audiovizuální výchovy:

Čestmír Církva (in memoriam)

Držitelem první Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy se stal Čestmír Církva (1941 – 2019). Pedagog, dokumentarista, střihač, režisér a fotograf, autor více než 150 dokumentárních snímků, který svou profesní dráhu zasvětil především pedagogické práci. Cena Borise Jachnina mu byla udělena in memoriam.

Cena za pedagogické působení:

Jiřina Fleischmannová (ZUŠ Vimperk)

Podpořte nás

Zasazujeme se o rozvoj audiovizuální výchovy v České republice.

Zjistěte více

Odebírejte NEWSLETTER

Výběr toho nejdůležitějšího jednou za měsíc.

Chci se přihlásit

Nadcházející události

Říjen 2022
Listopad 2022
Nebyla nalezena žádná událost!