Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z. s., (též AsFAV) sdružuje neziskové organizace a školy, působící v oblasti filmové výchovy, ale také jednotlivce – profesionály, pedagogy, lektory a experty, kteří vědí, jak učit děti a mladé lidi o filmu.

Asociace podporuje rozvoj oboru filmové a audiovizuální výchovy jak ve výuce na školách, tak jako aktivity pro volný čas. Chceme zvyšovat povědomí o filmové a audiovizuální výchově v ČR, zlepšit podmínky pro realizaci vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých školách a aktivit filmové výchovy v neformálním a informálním vzdělávání, prohloubit mezirezortní a mezioborový dialog o filmové výchově a podílet se na tvorbě konkrétních koncepční dokumenty, které povedou k zintenzivnění a systematizaci podpory filmové a audiovizuální výchovy v ČR.

Stanovy Asociace FAV.